Obaveštenje o pokrenutom postupku javne nabavke male vrednosti

Obaveštenje o pokrenutom postupku javne nabavke male vrednosti

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. je dana 08.04.2013. godine uputila poziv za dostavljanje ponude u postupku javne nabavke male vrednosti za uslugu revizije kompletnog portfolija sa stanjem na dan 01.04.2013. godine. Usluga podrazumeva analizu svih aranžmana iz četiri oblasti delatnosti Agencije, odnosno kreditiranja, faktoringa, osiguranja i garancija. Poziv je dostavljen revizorskim kućama: DELOITTE DOO BEOGRAD, KPMG DOO BEOGRAD i PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD.

Preuzmite dokument