Обавештење о покренутом поступку јавне набавке мале вредности

Обавештење о покренутом поступку јавне набавке мале вредности

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. је дана 08.04.2013. године упутила позив за достављање понуде у поступку јавне набавке мале вредности за услугу ревизије комплетног портфолија са стањем на дан 01.04.2013. године. Услуга подразумева анализу свих аранжмана из четири области делатности Агенције, односно кредитирања, факторинга, осигурања и гаранција. Позив је достављен ревизорским кућама: ДЕЛОИТТЕ ДОО БЕОГРАД, КПМГ ДОО БЕОГРАД и ПРИЦЕWАТЕРХОУСЕЦООПЕРС ДОО БЕОГРАД.

Преузмите документ

Related posts

Обавештење о покретању поступка јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 26.новембра 2020. године отворени поступак јавне набавке услуге -DMS (Document Management system) са функционалностима електронске писарнице –

Прочитај још

Обавештење о покретању поступка јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 11.новембра 2020. године отворени поступак јавне набавке услуге одржавања инфраструктурних сервиса и ИТ опреме. Обавештење о покретању

Прочитај још

Обавештење о покретању поступка јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 02.новембра 2020. године поступак јавне набавке мале вредности за набавку моторних горива. Обавештење о покретању поступка објављено

Прочитај још