AOFI objavljuje poziv za podnošenje ponude i konkursnu dokumentaciju u postupku javne nabavke male vrenosti za usluge savetovanja u poslovanju i upravljanju.