U pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku zakupa poslovnog prostora u Užicu, Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice donela je odluku o dodeli ugovora ponuđaču NIS AD NOVI SAD, u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 4) Zakona o javnim nabavkama.