У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку закупа пословног простора у Ужицу, Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице донела је одлуку о додели уговора понуђачу НИС АД НОВИ САД, у складу са чланом 36. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама.