Nacionalni investicioni plan

Na osnovu Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-mart 2007. godine (”Službeni glasnik RS” br. 115/2006) i Odluke Upravnog odbora br. 47 od 24.11.2006. godine, Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. (AOFI) oglašava

JAVNI POZIV
za kreditiranje izvoza

Kratkoročne dinarske kredite na rok do 12 meseci AOFI će odobravati izvoznicima – domaćim pravnim licima i preduzetnicima koji zadovoljavaju sledeće uslove:

Opšti obavezujući uslovi

  • posedovanje ugovora o zaključenom spoljnotrgovinskom poslu sa ino
  • kupcem;
  • ostvaren izvoz u vrednosti minimum EUR 300.000,00 u prethodnoj godini ili drugi odgovarajući proporcionalni iznos ostvaren u tekućoj godini do trenutka podnošenja zahteva, uz posedovanje ugovora čiji je predmet izvozni posao u vrednosti od minimum EUR 300.000,00 u tekućoj godini;
  • ostvaren pozitivan neto rezultat poslovanja u prethodnoj godini;
  •  učešće robe domaćeg porekla minimum 51% u vrednosti robe koja je predmet izvoza i finansiranja.

 Posebni obavezujući uslovi

  •  pozitivna ocena boniteta zajmotražioca;
  • pozitivna procena rentabilnosti izvoznog projekta;
  • pozitivna ocena kvaliteta – sigurnosti sredstava obezbeđenja u skladu sa članovima 17 -19. Pravila poslovanja Agencije.

Rok za podnošenje zahteva za kredit je do 15. 03. 2007. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti telefonom na broj: 011/2205-750.

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d.
Bulevar AVNOJ-a 121, 11070 Novi Beograd
Faks: 011/311 80 16