Kraljevo

AOFI je 06. juna na prvom „Sajmu malih i srednjih preduzeća i preduzetništva“, održanom u Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo, predstavila svoje programske aktivnosti. Najveći izvoznici iz Raškog regiona uzeli su aktivno učešće na Sajmu i ujedno pokazali veliku zainteresovanost za proizvode i usluge koje im može ponuditi AOFI.