Конкуренција нас је ојачала

Циљ АОФИ је повећање вредности извоза домаћих компанија, броја извозника, побољшање квалитета извозних производа, унапређење структуре српског извоза, као и јачање позиције предузећа на постојећим, али и излазак на нова тржишта. Резултат свега треба да има смањење спољнотрговинског дефицита, јачање платног биланса и стварање услова за континуирани раст и развој српске економије

АОФИ је у 2018. години додатно поспешио своју понуду међународног факторинга отварајући српским извозницима могућност да откупљена потраживања осигурају и тиме додатно релаксирају свој „цасх флоw“

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије (АОФИ) је једина извозно кредитна агенција у региону која са уласком конкуренције није забележила пад осигураног промета, већ напротив раст.

Како објашњавате ову чињеницу?
– АОФИ је у својих 13 година пословања постао препознатљив и поуздан партнер српским извозницима посебно у делу осигурања, што нам је сигурно у многоме помогло да задржимо своју позицију и поред промена које су се десиле у овој тржишној утакмици.Улазак конкуренције „натерао“ нас јЕ да још квалитетније остварујемо свој примарни циљ – повећање извоза српске привреде још  квалитетнијом понудом својих производа и услуга. Морам да напоменем да је тржиште осигурања потраживања у Републици Србији веома мало и да има велики потенцијал за континуирани раст! Са друге стране, може и треба да буде инструмент за стварање
конкурентске позиције српских производа на инотржиштима. Долазак „великих“ и реномираних играча помоћи ће да се тржиште осигурања потраживања брже развија а самим тим и да се створе услови за раст и развој српске привреде у целини а и самог АОФИ-ја.

Пројекат Година предузетништва у 2017. години је прерастао у пројекат Деценија предузетништва. Привредницима су на располагању више од 30 програма и више од 18 милијарди динара из буџета. Која је улога АОФИ у овом пројекту?
-С обзиром на то да Влада Републике Србије и Министарство привреде развој приватног предузетништва и сектора малих и средњих предузећа види као један од приоритетних циљева своје економске политике, тако је и АОФИ своје програме редефинисао и усмерио управо на извозно оријентисани део овог сектора привреде. То се и огледа у промени структуре портфолија АОФИ у коме сада доминирају управо оваква предузећа. Подршка АОФИ се огледа у кредитирању припреме извоза, гарантовању и осигурању како извозних тако и „домаћих“ потраживања а све у циљу остваривања континуираног раста ових привредних друштава кроз освајање нових и јаче позиционирање истих на већ присутним инотржиштима.

АОФИ је пре две године пословање усмерио и на међународни факторинг. Какве резултате у овој области бележите у Србији?
– Међународни факторинг је финансијски инструмент који, осим што учесницима у послу омогућује ефикасније и континуирано пословање, може имати позитивно дејство и на макро окружење, тј. националну економију, посебно у пост-кризном периоду, када је стабилност финансијског сектора више него неопходна. Оваквим инструментом се најлакше могу решити ликвидносни проблеми са којим се српски извозници тренутно сусрећу јер представља нови „простор“ у ограниченом финансијском тржишту. Због свега наведеног, АОФИ је део својих активности преусмерио на овај производ и резултати у последње две године су изузетно задовољавајући.

Related posts

У Влади Републике Србије

Министарка привреде у Влади Републике Србије Адријана Месаровић разговарала је 13. Маја 2024. са Дејаном Вукотићем, директором Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије (АОФИ). Саговорници су разговарали о

Прочитај још