Karakteristike savremene prodaje na italijanskom tržištu i instrumenti zaštite uredne naplate potraživanja

Karakteristike savremene prodaje na italijanskom tržištu i instrumenti zaštite uredne naplate potraživanja

Prezentacija u saradnji sa italijanskim advokatom, ekspertom za tržište Italije, na temu: Karakteristike savremene prodaje na italijanskom tržištu i instrumenti zaštite uredne naplate potraživanja uspešno je održana 3. aprila u AOFI-u.

Imajući u vidu teškoće na koje nailaze u svetu aktuelne svetske ekonomske krize i sve veće neizvesnosti kojoj su izloženi u spoljnotrgovinskoj razmeni, AOFI je prezentaciju organizovala za klijente – izvoznike na italijansko tržište.