Izveštaj o radu

Više od 120 kredita u vrednosti od 42.148.000,00 EUR odobreno je do sada klijentima Agencije i na taj način podržana je realizacija izvoznih ugovora ukupne vrednosti 146.500.000,00 EUR. Istovremeno, AOFI je osigurala 18.000.000,00 EUR domaćeg izvoza od rizika bankrotstva inokupca i rizika kašnjenja u plaćanju.