Izveštaj o radu Sektora za kredite i garancije

Tokom 2007. godine AOFI je izvoznicima plasirala 202 kredita u ukupnoj vrednosti 61.795.000 EUR i na taj način podržana je realizacija ugovora ukupne vrednosti 415,6 miliona EUR.

U poređenju sa rezultatima ostvarenim u 2006. godini, zabeležen je rast od 85% kada je u pitanju broj realizovanih kredita, odnosno 60% kada se posmatra ukupan iznos isplaćenih sredstava.

Ukupna vrednost ostvarenog izvoza preduzeća koja su koristila sredstva Agencije u 2007. godini iznosila je 517 miliona EUR.

Od početka rada – novembar 2005. do kraja 2007. godine, AOFI je izvoznicima plasirala 324 kredita u ukupnom iznosu EUR 103.945.000.