INTERVJU ZA CORD MAGAZIN APRIL 2021

Danilo Ćirković – AOFI – izvršni direktor za osiguranje i član izvršnog odbora.

 

  1. AOFI je pionir u osiguranju potraživanja u Srbiji od rizika neplaćanja. Na tržištu ste prisutni od 2006. godine. Možete li da uporedite globalnu finansijsku krizu iz perioda 2008-2010. sa sadašnjom krizom izazvanom pandemijom korona virusa?

Kretanje cena metala se često uzima kao indikator stanja globalne ekonomije i ono je danas suprotno u odnosu na  2008. godinu. Tokom tadašnje globalne ekonomske krize imali smo značajan pad cena osnovnih metala. U poslednjih godinu dana vidimo veliki rast cena metala kao što su bakar, čelik i aluminijum i on će po našim procenama trajati najmanje do jeseni ove godine.

Još jedna razlika između dve krize je i kretanje vrednosti berzanskih indeksa. U 2008. godini, vrednost ovih indeksa je bila u strahovitom padu, što je i logično s obzirom da je tadašnja globalna kriza bila prouzrokovana krizom finansijskih tržišta, dok tokom današnje krize berzanski indeksi dostižu svoje maksimume.

Sličnost između dve krize je neizvesnost u smislu budućih dešavanja u svetskoj privredi. Tom neizvesnošću su u pojedinačnim privredama svakako najviše pogođeni izvoznici. Uloga izvozno kreditnih agencija kao što je AOFI jeste da podrži likvidnost izvozne privrede kroz takozvane trade finance instrumente kao što su osiguranje potraživanja i faktoring. Zato je poslovanje AOFI u obe krize obeležila velika izloženost u smislu preuzetih rizika u međunarodnoj trgovini osnovnim metalima.

  1. Uprkos pojavi konkurencije u oblasti osiguranja potraživanja AOFI je i dalje lider na tržištu Srbije. Koliko ste zadovoljni rezultatima AOFI u domenu osiguranja potraživanja u 2020. godini i šta je još po Vašem mišljenju pored pandemije obeležilo poslovanje u protekloj godini?

AOFI je u 2020. godini osigurao za sada rekordnih 824 miliona EUR prometa srpskih izvoznika u 90 zemalja sveta na svim kontinentima. Isplatili smo preko 1,6 miliona EUR šteta po osnovu neplaćanja kupaca u 6 zemalja i na taj način pomogli da se sačuva likvidnost naših osiguranika što je naša obaveza i mandat dat Zakonom o AOFI. Rezultat je očigledno dobar. Još važnije je da smo doprineli stabilnom poslovanju naših klijenata i da nam, po preporuci postojećih, dolazi sve veći broj novih klijenata.Pored pandemije, proteklu godinu, kao i početak 2021. godine, karakteriše sve više pokušaja prevara, odnosno krađe identiteta bonitetnih preduzeća, kupaca srpskih izvoznika u inostranstvu. S obzirom na učestalost, AOFI se od početka pandemije posebno bavi ovim problemom i naše klijente redovno obaveštavamo o načinima na koje se ove prevare sprovode, težeći da preventivno delujemo u zaštiti interesa klijenata.

  1. Od osnivanja AOFI je bio prepoznat kao organizacija koja je osvajala nove proizvode u Srbiji poput osiguranja potraživanja i faktoringa. Da li imate nešto novo da ponudite tržištu u Srbiji kao odgovor na krizu i potrebu srpske izvozne privrede za obezbeđenjem svojih potraživanja i zaštitu likvidnosti?

Nedavno smo u saradnji sa jednom poslovnom bankom razvili novi proizvod osiguranja izvoznih potraživanja banaka u Srbiji proisteklih iz faktoring operacija banaka. Nadamo se da ćemo na ovaj način moći dodatno da pomognemo likvidnost srpske privrede. Naime, banke će domaćim izvoznicima ponuditi takozvani bezregresni faktoring, što znači da u slučaju izostanka naplate izvoznih potraživanja, domaći izvoznici neće imati obavezu prema bankama koje su ta potraživanja otkupile, budući da će ista biti osigurana kod AOFI. Ovakav, po našem mišljenju, za banke atraktivan proizvod je od sredine marta ove godine dostupan svim bankama koje posluju u Srbiji.