Gornji Milanovac

Predstavnici AOFI-a obišli su 3 preduzeća u Gornjem Milanovcu gde su održali prezentacije proizvoda AOFI-a iz oblasti kreditiranja, osiguranja izvoznih potraživanja i otkupa izvoznih potraživanja – faktoringa.