Godina preduzetništva 2016.

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza od 14. 03. 2016. godine u sklopu akvtivnosti “ Godina preduzetništva ” davaće podršku preduzetnicima.

Kontakt osoba sa Regionalnim agencijama je Ivana Srndović – telefon 011/6558-275

Vlada Srbije i Ministarstvo privrede, kao resorno ministarstvo, uz učešće brojnih institucionalnih partnera, ove godine sprovode veliki projekat na nacionalnom nivou pod nazivom Godina preduzetništva 2016.

Više informacija možete videti na strani: http://godinapreduzetnistva.rs/Naslovna.aspx