Euromoney

Originalni tekst o poslovnim aktivnostima i rezultatima AOFI u 2008. godini, objavljen u januarskom broju internacionalnog finansijskog magazina „EUROMONEY“ možete preuzeti ovde.