Euromoney

Originalni tekst o poslovnim aktivnostima i rezultatima AOFI u prvoj polovini 2008. godine, objavljen u septembarskom broju internacionalnog finansijskog magazina „EUROMONEY“ možete preuzeti ovde.