Beograd

U okviru IV Medjunarodnog sajma bankarstva, opreme, usluga i osiguranja – BANK EXPO 07 predstavnici AOFI-a prezentovali su posetiocima sajma proizvode Agencije iz oblasti kreditiranja, osiguranja izvoznih potraživanja i otkupa izvoznih potraživanja – faktoringa.