BACEE

AOFI je tokom aprila 2008. godine postala članica BACEE – Međunarodnog udruženja banaka centralne i istočne Evrope koje trenutno broji više od 40 institucija iz preko 30 zemalja.