AOFI podržala 13,3% srpskog izvoza

Predstavnici AOFI, Viktor Radulović i Danilo Ćirković, održali su prezentaciju Agencije u Staroj Pazovi u organizaciji Sremske privredne komore. Tom prilikom su upoznali okupljene privrednike sa poslovnim rezultatima AOFI, rizicima koji su prisutni tokom realizacije izvoznih poslova i proizvodima Agencije kojima se na te rizike deluje preventivno. Pored finansiranja izvoza pod povoljnijim kamatnim stopama, posebnu pažnju privrednika su privukli proizvodi kratkoročnog osiguranja od komercijalnih rizika i faktoringa koji su predstavljeni kao komplementarni proizvodi kojima se omogućava veća sigurnost i likvidnost preduzeća prilikom izvoza.