AOFI ostvario rast osiguranja izvoza od 12 odsto

AOFI ostvario rast osiguranja izvoza od 12 odsto

AOFI godišnje osigura oko šest odsto izvoznih poslova iz Srbije, rekao je Bogosavljević novinarima u pauzi dvodnevnog zasedanja Praškog  kluba Bernske unije, koje je danas počelo u Beogradu.

Glavna tema skupa, kojem je domaćin AOFI, je podrška izvoznicima kroz institut  osiguranja, što znači smanjenje njihovog rizika na stranom tržištu, rekao je Bogosavljević.

Ako se ima u vidu da država radi na podršci malim i srednjim preduzećima, osiguranje izvoznih  poslova je jedan vid nenovčane pomoći privredi kojom se smanjuje rizik u poslovanju, kazao je direktor AOFI-a.

Zamenik generalnog sekretara Bernske unije Fabris Morel rekao je da članice te asocijacije ukupno godišnje osiguraju više od 10 odsto svetskog  izvoza.

Članice Bernskog kluba imaju značajnu ulogu  u svetskoj trgovini i u prevladavanju ekonomske krize  koja trenutno vlada u svetu, ocenio je Morel.

Predsedavajuća Praškog kluba Ola Gadala  rekla je da je Bernski klub organizacija koja  podržava kreditno – izvozne organizacije zemalja  jugoistočne Evrope i centralne Azije, koja se sastaje dva puta godišnje, u proleće i jesen.

Neposredni susreti pomažu razvoju  nacionalnih organizacija za osiguranje izvoznih  poslova, kao i međunarodnoj trgovini, ocenila je Gadala.

AOFI je postala članica Praškog kluba Bernske unije u decembru 2006, tokom sastanka u Omanu.

Berska unija, koju su 1934. osnovali privatni i državni osiguravači izvoznih kredita, danas okuplja sve najveće agencije za osiguranje izvoznih kredita i stranih investicija i doprinela je da se na međunarodnom planu ostvari saradnja i prihvate zdravi principi kod osiguranja izvoznih kredita.

Praški klub osnovale su 1993. Bernska unija i  Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), sa ciljem da podrže i pomognu razvoj novoosnovanih agencija za osiguranje izvoznih kredita, navedeno je u saopštenju Ministarstva finansija i privrede.