АОФИ је исплатила прву штету

Највећи српски извозник алуминијума, „Импол Севал“ из Севојна, је осигурао наплату својих извозних потраживања од комерцијалних ризика код АОФИ од јануара 2007. године. Од тада до данас „Импол Севал“ је пријављивао у осигурање сва своја потраживања са одложеним роком плаћања према купцима у Италији, Немачкој, Чешкој и Бугарској.

У конкретном случају, купац из Италије „Со.Ген. Цо“ најпре није измиривао своје обавезе у дужем временском року, а онда је и банкротирао. Тако се пре ризика продуженог неплаћања дуга остварио ризик банкротства страног купца и АОФИ је по Уговору о осигурању са предузећем „Импол Севал“ била у обавези да исплати штету у износу од 174.318 ЕУР.

Related posts

У Влади Републике Србије

Министарка привреде у Влади Републике Србије Адријана Месаровић разговарала је 13. Маја 2024. са Дејаном Вукотићем, директором Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије (АОФИ). Саговорници су разговарали о

Прочитај још