U Vladi Republike Srbije

Ministarka privrede u Vladi Republike Srbije Adrijana Mesarović razgovarala je 13. Maja 2024. sa Dejanom Vukotićem, direktorom Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije (AOFI).
Sagovornici su razgovarali o budućim aktivnostima planiranim za tekuću godinu, a sumirani su i rezultati rada u prethodnom periodu.
Ministarka privrede Adrijana Mesarović je istakla da očekuje da AOFI, kao jedina izvozno-kreditna agencija u našoj zemlji, nastavi da bude partner domaćim izvoznicima i da obezbeđuje još bolji položaj srpskih privrednika na globalnom tržištu.
Tom prilikom, konstatovano je da će dobar timski rad omogućiti postizanje značajnih ciljeva za srpsku privredu, što će sveukupno doprineti još boljem poslovnom ambijentu.

Related posts