Kako pokrenuti preduzeće u Srbiji: Korak po korak vodič

Kako pokrenuti preduzeće u Srbiji: Korak po korak vodič

Pokretanje preduzeća u Srbiji zahteva određene korake i proceduru. Evo korak-po-korak vodiča kako da pokrenete preduzeće u Srbiji:

Definisanje vrste preduzeća:

 • Preduzetnička radnja (samostalna delatnost): Ova opcija je jednostavnija i manje formalna. Vi ste samostalni preduzetnik i lično odgovarate za poslovanje i dugove.
 • Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.): Ovo je najčešća vrsta preduzeća u Srbiji. Društvo je pravno odvojeno od vlasnika, a odgovornost je ograničena na uloženi kapital.
 • Akcionarsko društvo (a.d.): Ova vrsta preduzeća ima akcionare koji poseduju akcije preduzeća. Odgovornost je takođe ograničena na uloženi kapital.

Izbor naziva preduzeća:

 • Izaberite jedinstven naziv za vaše preduzeće koji ne krši zakonske propise. Proverite dostupnost imena u Registru privrednih subjekata.

Prikupljanje dokumentacije:

 • Za preduzetničku radnju: prijava osnivanja, fotokopija lične karte, overena punomoć za zastupanje ako je potrebna.
 • Za društvo sa ograničenom odgovornošću: osnivački akt, overene izjave osnivača, fotokopije ličnih karata osnivača, punomoćje za zastupanje, potvrda o uplati minimalnog osnivačkog kapitala.
 • Za akcionarsko društvo: statut društva, overena izjava osnivača, fotokopije ličnih karata osnivača, punomoćje za zastupanje, potvrda o uplati minimalnog osnivačkog kapitala.

Registracija preduzeća:

 • Podnesite sve potrebne dokumente Agenciji za privredne registre (APR) radi registracije preduzeća.
 • Nakon registracije, dobićete Rešenje o upisu u registar privrednih subjekata.

Otvaranje poslovnog računa:

 • Nakon dobijanja Rešenja o upisu, otvorite poslovni račun u banci na ime preduzeća. Potrebni su vam Rešenje o upisu, statut preduzeća i lična karta.

Poreska registracija:

 • Registrujte se u Poreskoj upravi za dobijanje PIB-a (poreski identifikacioni broj). To je obavezan korak za izdavanje računa i plaćanje poreza.

Registracija za PDV (opciono):

 • Ako očekujete godišnji promet preko određenog iznosa (definisanog zakonom), morate se registrovati za PDV. Obratite se Poreskoj upravi radi dobijanja PDV broja.

Registracija radnika i osiguranje:

 • Registrovati radnike kod Nacionalne službe za zapošljavanje i osigurati ih kod Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Socijalno osiguranje:

 • Registrujte se za obavezno socijalno osiguranje i uplatu doprinosa kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Pribavljanje dozvola i licenci:

 • Proverite da li za vašu delatnost trebate posebne dozvole ili licence. Konsultujte se sa relevantnim regulatornim telima ili organima da biste saznali koje su vam dozvole potrebne.

Knjigovodstvo i vođenje poslovnih knjiga:

 • Vodite precizne finansijske zapise, uključujući prihode, rashode, fakturisanje itd. Možete angažovati knjigovođu ili koristiti softver za knjigovodstvo.

Preporučujemo da se konsultujete sa pravnikom, knjigovođom ili stručnjakom za preduzetništvo kako biste se upoznali sa svim zakonskim i administrativnim obavezama koje se odnose na vašu specifičnu delatnost.

 

Related posts