Kako AOFI podržava preduzetnike u Srbiji

Kako AOFI podržava preduzetnike u Srbiji

AOFI, ili Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije, osnovana je 2005. godine sa misijom da unapredi uslove poslovanja izvozne privrede i strukturu izvoza u Srbiji.

Na koji način AOFI pruža podršku preduzetnicima u Srbiji?

Osiguranje izvoza

Jedan od glavnih načina na koji AOFI pomaže preduzetnicima je kroz osiguranje izvoza. Ova usluga pruža preduzetnicima sigurnost i izvesnost u naplati štiteći ih od potencijalnih rizika u poslovanju.

Izdavanje garancija

AOFI takođe pruža podršku kroz izdavanje različitih vrsta garancija. Ove garancije pružaju dodatnu sigurnost u izvršenju poslova i tako štite preduzetnike od potencijalnih gubitaka.

Kratkoročno kreditiranje

Kratkoročno kreditiranje je još jedan način na koji AOFI podržava preduzetnike. Ova usluga omogućava preduzetnicima da imaju pristup finansijskim sredstvima koja su im potrebna za finansiranje obrtnih sredstava.

Faktoring

Faktoring je usluga koja omogućava preduzetnicima da ostvare bržu i sigurniju naplatu nedospelih potraživanja. Ovo ne samo da poboljšava likvidnost i kreditnu sposobnost preduzetnika, već i njihovu konkurentsku poziciju na međunarodnom tržištu.

Koristi korišćenja usluga AOFI-a za preduzetnike

Pružanje sigurnosti u poslovanju je glavni cilj osiguranja izvoza koje nudi AOFI. Kroz ovu uslugu, preduzetnici se mogu osigurati od različitih rizika koji su prisutni prilikom međunarodne trgovine. Na taj način, oni mogu da se fokusiraju na rast i razvoj svog poslovanja, dok AOFI brine o potencijalnim rizicima.

Izdavanje garancija je još jedna usluga koja može biti od velike koristi preduzetnicima. U situacijama gde kupac traži neku vrstu osiguranja, AOFI može izdati odgovarajuće garancije. Ovo ne samo da povećava poverenje između preduzetnika i njihovih klijenata, već takođe pruža dodatnu finansijsku sigurnost.

Kratkoročno kreditiranje je esencijalna usluga za preduzetnike koji se bave izvozom. Pristup brzim finansijskim sredstvima može biti ključan za održavanje stabilnosti poslovanja, posebno u situacijama kada je potrebno brzo reagovati na tržišne promene.

Na kraju, usluga faktoringa pruža preduzetnicima mogućnost da ostvare bržu i sigurniju naplatu nedospelih potraživanja. Osim što poboljšava likvidnost i kreditnu sposobnost preduzetnika, ova usluga takođe unapređuje njihovu konkurentsku poziciju i u regionu i u međunarodnim okvirma.

Uz sve ove usluge, AOFI podržava preduzetnike u Srbiji, pomažeći im da unaprede svoje poslovanje i ostvare uspeh na međunarodnom tržištu.