INTERVJU ZA CORD AIM MAGAZIN OKTOBAR 2021

INTERVJU ZA CORD AIM MAGAZIN OKTOBAR 2021

DEJAN VUKOTIĆ, DIREKTOR AGENCIJE ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE (AOFI)

 

Sačuvali smo  PRIVREDNU BAZU Zahvaljujući Programu ekonomske podrške Vlade Srbije

Privreda Srbije, uprkos pandemiji KOVID–19 i otežanim uslovima poslovanja, očuvala je izvoz, investicije i zaposlenost, dok se u 2021. godini očekuje trend rasta ovih pokazatelja. Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije je tokom pandemije aktivno učestvovala u sprovođenju ovog Programa.

Svet se u 2020. godini suočio sa teškim ekonomskim posledicama globalne zdravstvene krize izazvane pandemijom korona virusa. Republika Srbija je pravovremeno odgovorila na izazove koje je pred ekonomiju, a pre svega pred fiskalnu politiku postavila zdravstvena kriza. Osnovni ciljevi postavljeni Programom ekonomskih mera za podršku privredi Srbije su ispunjeni. Sačuvani su privredni kapaciteti i pružena podrška u održanju likvidnosti privrede u toku trajanja vanrednih okolnosti. “Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije (AOFI) je tokom pandemije aktivno učestvovala u sprovođenju ovog Programa” kaže Dejan Vukotić, Direktor AOFI, koji je za našu publikaciju sumirao posledice pandemije KOVID 19 i perspektive srpske privrede u 2021. godini. “U saradnji sa Vladom i resornim Ministarstvima Agencija je svoje aktivnosti, tokom i nakon pandemije, usmerila na kreditno osiguranje potraživanja srpskih izvoznika i preuzimajući rizik od ne naplate pomogla ne malom broju izvozno orijentisanih privrednika da neometano nastavi svoje poslovanje.”  Tako je tokom 2020. godine Agencija osigurala 2.820 kupaca u 75 zemalja u ukupnom iznosu od 765.326.609 EUR što predstavlja godišnji rast od 13% .

Šta su po vašem mišljenju bili najveći izazovi i koliko se srpska privredа pokazala spremnom da na njih odgovori?

Privreda Srbije, uprkos pandemiji KOVID– 19 i otežanim uslovima poslovanja, očuvala je izvoz, investicije i zaposlenost, dok se u 2021. godinu očekuje trend rasta ovih pokazatelja. Makroekonomska i finansijska stabilnost praćena trendom rasta izvoza, FDI kao i potrošnja uz pravrovremeni i sveobuhvatni paket mera omogućile su da posledice KOVID-19 i globalnog usporavanja imaju manje posledice na privredu Republike Srbije u odnosu na većinu evropskih zemalja.  Izvoz Republike Srbije je tokom 2020. godine pokazao visoku otpornost na globalne negativne posledice pandemije koje su prekinule lance snabdevanja ostvarivši blago smanjenje od 2,0%. Najveći pad zabeležen je u prerađivačkoj industriji koji je prouzrokovan padom eksterne tražnje i poremećajima u globalnim lancima snabdevanja.

Ipak spoljnotrgovinska razmena je trpela velike pritiske i mnogi poslovi nisu mogli da se realizuju?

Pandemija je uticala na našu ekonomiju i u pogledu mogućnosti plasmana i u pogledu snabdevanja naših proizvođača. Posledice nastalih tržišnih okolnosti bile su očekivane, a u kreditnom osiguranju se manifestuju kroz povećani broj prijava neplaćanja i bankrotstva kompanija. Tako je sektor osiguranja u 2020. godini isplatio 1,6 miliona evra što je najviše isplaćenih šteta od osnivanja. Sa druge strane, u regresnom postupku naplaćeno je od dužnika 903 hiljade evra. U 2021. se očekuje da će se izvoz, i pored globalne recesije, vratiti na prethodnu putanju rasta što i pokazuju podaci Narodne banke Srbije za prvi kvartal 2021.godine.