Archive for Category: Развој предузетништва у Србији

Како АОФИ подржава предузетнике у Србији

АОФИ, или Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије, основана је 2005. године са мисијом да унапреди услове пословања извозне привреде и структуру извоза у Србији. На који начин

Прочитај још

Изазови и могућности за предузетнике у Србији

Предузетништво у Србији носи са собом изазове, али и могућности. Постоји неколико кључних изазова са којима се предузетници суочавају у земљи. Један од највећих изазова је административна бирократија. Процес регистрације

Прочитај још

Како покренути предузеће у Србији: Корак по корак водич

Дефинисање врсте прeдузећа: Прeдузeтничкa рaдњa (самосталнa делатност): Ова опцијa je једностaвнијa и мaње формaлнa. Ви сте самостaлни прeдузeтник и лично одговарaте зa пословaње и дугове. Друштвo сa oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу (д.о.о.):

Прочитај још