Обавештење о покретању поступка јавне набавке

Обавештење о покретању поступка јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 16. марта 2020. године отворени поступак јавне набавке проширење постојећег софтверско – безбедносног решења за препознавање ИТ инцидената и заштиту ИТ инфраструктуре са одржавањем и набавком нових модула. Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.

Пoзив за подношење понуда 16.03.2020.

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 16.03.2020.

Oдлука о додели уговора 4-20  05.05.2020.

Oбавештење о закљученом уговору  19.05.2020.

Related posts

Обавештење о покретању поступка јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 26.новембра 2020. године отворени поступак јавне набавке услуге -DMS (Document Management system) са функционалностима електронске писарнице –

Прочитај још

Обавештење о покретању поступка јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 11.новембра 2020. године отворени поступак јавне набавке услуге одржавања инфраструктурних сервиса и ИТ опреме. Обавештење о покретању

Прочитај још

Обавештење о покретању поступка јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 02.новембра 2020. године поступак јавне набавке мале вредности за набавку моторних горива. Обавештење о покретању поступка објављено

Прочитај још