Обавештење о покретању поступка јавне набавке

Обавештење о покретању поступка јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 07. фебруара 2020. године отворени поступак јавне набавке за набавку Дорада постојећих и проширење новим функционалностима ASEBA PUB2000 (Осигурање и Факторинг). Обавештење о покретању поступка објављено је и на Порталу јавних набавки.

Позив за подношење понуда 07.02.2020.

Kонкурсна документација 07.02.2020.

Измена  кoнкурсне документације. 24.02.2020.

Kонкурсна документација измена бр. 1  24.02.2020.

Oдлука о додели уговора 1-20      16.03.2020.

Oбавештење о закљученом уговору 26.04.2020

Related posts

Обавештење о покретању поступка јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 26.новембра 2020. године отворени поступак јавне набавке услуге -DMS (Document Management system) са функционалностима електронске писарнице –

Прочитај још

Обавештење о покретању поступка јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 11.новембра 2020. године отворени поступак јавне набавке услуге одржавања инфраструктурних сервиса и ИТ опреме. Обавештење о покретању

Прочитај још

Обавештење о покретању поступка јавне набавке

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице покренула је дана 02.новембра 2020. године поступак јавне набавке мале вредности за набавку моторних горива. Обавештење о покретању поступка објављено

Прочитај још