ИНТЕРВЈУ ЗА CОRD АIМ МАГАЗИН ОКТОБАР 2021.

ДЕЈАН ВУКОТИЋ, ДИРЕКТОР АГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (АОФИ)

 

Сачували смо  ПРИВРЕДНУ БАЗУ Захваљујући Програму економске подршке Владе Србије

Привреда Србије, упркос пандемији KОВИД–19 и отежаним условима пословања, очувала је извоз, инвестиције и запосленост, док се у 2021. години очекује тренд раста ових показатеља. Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије је током пандемије активно учествовала у спровођењу овог Програма.

Свет се у 2020. години суочио са тешким економским последицама глобалне здравствене кризе изазване пандемијом корона вируса. Република Србија је правовремено одговорила на изазове које је пред економију, а пре свега пред фискалну политику поставила здравствена криза. Основни циљеви постављени Програмом економских мера за подршку привреди Србије су испуњени. Сачувани су привредни капацитети и пружена подршка у одржању ликвидности привреде у току трајања ванредних околности. “Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије (АОФИ) је током пандемије активно учествовала у спровођењу овог Програма” каже Дејан Вукотић, Директор АОФИ, који је за нашу публикацију сумирао последице пандемије KОВИД 19 и перспективе српске привреде у 2021. години. “У сарадњи са Владом и ресорним Министарствима Агенција је своје активности, током и након пандемије, усмерила на кредитно осигурање потраживања српских извозника и преузимајући ризик од не наплате помогла не малом броју извозно оријентисаних привредника да неометано настави своје пословање.”  Тако је током 2020. године Агенција осигурала 2.820 купаца у 75 земаља у укупном износу од 765.326.609 ЕУР што представља годишњи раст од 13% .

Шта су по вашем мишљењу били највећи изазови и колико се српска привреда показала спремном да на њих одговори?

Привреда Србије, упркос пандемији KОВИД– 19 и отежаним условима пословања, очувала је извоз, инвестиције и запосленост, док се у 2021. годину очекује тренд раста ових показатеља. Макроекономскаи финансијска стабилност праћена трендом раста извоза, FДИ као и потрошњa уз правровремени и свеобухватни пакет мера омогућиле су да последице KОВИД-19 и глобалног успоравања имају мање последице на привреду Републике Србије у односу на већину европских земаља.  Извоз Републике Србије је током 2020. године показао високу отпорност на глобалне негативне последице пандемије које су прекинуле ланце снабдевања остваривши благо смањење од 2,0%. Највећи пад забележен је у прерађивачкој индустрији који је проузрокован падом екстерне тражње и поремећајима у глобалним ланцима снабдевања.

Ипак спољнотрговинска размена је трпела велике притиске и многи послови нису могли да се реализују?

Пандемија је утицала на нашу економију и у погледу могућности пласмана и у погледу снабдевања наших произвођача. Последице насталих тржишних околности биле су очекиване, а у кредитном осигурању се манифестују кроз повећани број пријава неплаћања и банкротства компанија. Тако је сектор осигурања у 2020. години исплатио 1,6 милиона евра што је највише исплаћених штета од оснивања. Са друге стране, у регресном поступку наплаћено је од дужника 903 хиљаде евра. У 2021. се очекује да ће се извоз, и поред глобалне рецесије, вратити на претходну путању раста што и показују подаци Народне банке Србије за први квартал 2021.године.

Related posts

У Влади Републике Србије

Министарка привреде у Влади Републике Србије Адријана Месаровић разговарала је 13. Маја 2024. са Дејаном Вукотићем, директором Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије (АОФИ). Саговорници су разговарали о

Прочитај још